Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2017
                   Multivariate Statistical Analysis MSA 2017Szanowni Państwo!                            
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa  
na XXXV konferencję naukową z cyklu:
Wielowymiarowa Analiza Statystyczna.
Konferencja organizowana jest przez
Katedrę Metod Statystycznych 
Uniwesytetu Łódzkiego.
Poniżej znajdą Państwo niezbędne
informacje. Serdecznie zapraszamy!
Ulotka konferencji 2016 /
Conference leaflet 2016
Program konferencji 2016
Mapa 2016
PARTNERZY: